POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

W celu ułatwienia Państwu kontaktu udostępniamy na naszej stronie internetowej arkusz kontaktowy pod adresem poczty elektronicznej kancelaria@skpartners.pl.
Szanując Państwa prawo do ochrony prywatności zastosowaliśmy odpowiednie zabezpieczenia naszego serwisu. Chronimy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne na najwyższym poziomie, żeby uniknąć ujawnienia, kradzieży, niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.

PRAWA AUTORSKIE

Informacje zawarte w materiałach promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych są chronione prawem autorskim. Mogą być wykorzystywane przez podmioty, które nabyły lub otrzymały materiały bezpośrednio od Szczudło Kuśnierek Partners Sp. z o.o. Jednak wykorzystywanie ich w szerszym zakresie lub innych celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Szczudło Kuśnierek Partners Sp. z o.o. złożonej na piśmie pod rygorem nieważności. Brak zgody może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i pokrewnych.

POLITYKA INFORMACYJNA

Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez formularz kontaktowy jest Szczudło Kuśnierek Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Energetyków 3.
Przekazane dane są zbierane wyłącznie w celu realizacji kontaktu ze Szczudło Kuśnierek Partners Sp. z o.o. Przekazane dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przekazanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że przekazane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, korzyści majątkowych, ani innych celach zarobkowych.

PLIKI COOKIES

Informujemy, że nie używamy plików cookies.

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Szczudło Kuśnierek Partners Sp. z o.o. ul. Energetyków 3, 64-100 Leszno udostępnia każdemu zainteresowanemu treść jawnego Rejestru Zbiorów Danych Osobowych prowadzonego w formie papierowej, do przeglądania w siedzibie firmy przy ul. Energetyków 3, 64-100 Leszno.